วิธีเปิดให้ทุกคน (Public) เข้าชม Live Event ใน Microsoft Teams

โพสต์นี้มีวิธีการตั้งค่า Live Event ใน Microsoft Teams เพื่อเปิดให้ทุกคน (Public) เข้าชมการแพร่ภาพวิดีโอและเนื้อหาการประชุมหรือการสัมมนา มาฝากครับ

สถานศึกษามี Office 365 for Education แผน A3 และ A5 จะมีฟีเจอร์ Teams Live Event สำหรับใช้แพร่ภาพวิดีโอและเนื้อหาการประชุมหรือการสัมมนาไปยังผู้ชมจำนวนมากได้ แต่โดยดีฟอลท์จะถูกตั้งค่าให้ผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้นเข้าชมการแพร่ภาพและเนื้อหาได้ นั้นคือผู้ชมจะต้องลงชื่อเข้าระบบด้วยบัญชี Office 365 เพื่อเข้าชมการแพร่ภาพและเนื้อหาดังกล่าว หากต้องการเปิดให้ทุกคนเข้าชมการแพร่ภาพวิดีโอและเนื้อหาการประชุมหรือการสัมมนาได้ต้องทำการตั้งตามรายละเอียดด้านล่าง

Teams Meetings, webinars และ live events ต่างกันอย่างไร?

ก่อนเข้าเรื่องการตั้งค่า Teams Live events ให้สามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้แบบพับลิค ขอแนะนำประเภทของการประชุมใน Teams ซึ่งมีอยู่สามประเภทด้วยกัน คือ Meetings, webinars และ live events พอสังเขป ดังนี้

Meetings
จำนวนผู้เข้าร่วม:
สูงสุด 20,000* คน
การปฏิสัมพันธ์:
– ผู้เข้าร่วมมากถึง 1,000 คน สามารถโต้ตอบการประชุมอย่างเท่าเทียมและเต็มที่
– ผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,000 ถึง 20,000* คน สามารถดูอย่างเดียว

Webinars
จำนวนผู้เข้าร่วม:
สูงสุด 1,000 คน
การปฏิสัมพันธ์:
– ผู้เข้าร่วมมากถึง 1,000 คนสามารถโต้ตอบได้อย่างเต็มที่
– สามารถกำหนดปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมได้
– สามารถระบุพรีเซ็นเตอร์ได้
รองรับการลงทะเบียน:
ใช่

Live events
จำนวนผู้เข้าร่วม:
สูงสุด 20,000* คน
การปฏิสัมพันธ์:
– ออกอากาศไปยังผู้ชมจำนวนมาก
– กลั่นกรองถามตอบสำหรับการโต้ตอบของผู้ชม
– สามารถระบุผู้ผลิตและผู้นำเสนอรวมทั้งผู้นำเสนอภายนอก
– รองรับความสามารถในการผลิตขั้นสูง
รองรับการลงทะเบียน:
ไม่

*จากปกติ 10,000 จะเพิ่มขึ้นเป็น 20,000 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

การตั้งค่า Live Event ให้เข้าชมการแพร่ภาพได้แบบ Public

วิธีเปิดให้ทุกคนเข้าชมการแพร่ภาพวิดีโอและเนื้อหามีขั้นตอนดังนี้

1. ล็อกอินเข้า Teams admin center ที่เว็บไซต์ https://admin.teams.microsoft.com ด้วยบัญชีที่เป็น Global Admin

2. บนหน้าโฮมของ Teams admin center คลิกเลือกเมนู Meetings จากนั้นเลือกหัวข้อ Live event policies
* โดยดีฟอลท์จะมี Global (Org-wide default) เพียงนโยบายเดียว ซึ่งเป็นโยบายที่มีผลกับผู้ใช้ทุกคนในองค์กร

3. บนหน้า Live events policies คลิกเลือก Global (Org-wide default) จากนั้นคลิก Edit

4. บนหน้า Global ในหัวข้อ Who can join scheduled live events ให้เลือกตั้งค่า Everyone (ค่าดีฟอล์ คือ Everyone in the organization ซึ่งจะอนุญาตให้ผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้นเข้าชมการถ่ายทอดสด) เสร็จแล้วคลิก Save (ต้องใช้เวลาหลายนาทีถึงหลายชั่วโมงการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจึงมีผล)

วิธีการตั้งค่าด้านบนนี้จะมีผลกับการแพร่ภาพของผู้ใช้ Office 365 ทุกคนในองค์กร แต่ถ้าหากต้องการให้ตั้งค่าการแพร่ภาพเฉพาะของผู้ใช้บางคน ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

การตั้งค่า Live Event แบบเจาะจงผู้ใช้

วิธีการเปิดให้ทุกคนเข้าชมการแพร่ภาพวิดีโอและเนื้อหาแบบเจาะจงผู้ใช้ที่แพร่ภาพ มีขั้นตอนดังนี้

1. ทำตามขั้นตอน 1-2 ในวิธีการด้านบน

2. บนหน้า Live events policies คลิก +Add

3. บนหน้า Live events policies\Add ตั้งชื่อให้กับนโยบายที่จะสร้างโดยการกรอกชื่อในช่อง Add a name for your live event policy

4. ในหัวข้อ Who can join scheduled live events ให้เลือกตั้งค่าเป็น Everyone ส่วนค่าอื่น เช่น Record an event ตั้งค่าตามความต้องการใช้งาน เสร็จแล้วคลิก Save

5. บนหน้าโฮมของ Teams admin center คลิกเลือกเมนู Users จากนั้นเลือกหัวข้อ Manage users

6. บนหน้า Manage users คลิก View Policies (อยู่ในคอลัมน์ Policies assigned) ของบัญชีที่ต้องการ

7. บนหน้าถัดไปให้คลิก Edit ที่อยู่ด้านขวาของหัวข้อ Assigned policies

8. บนหน้า Edit user policies ให้ตั้งค่านโยบาย Live events policy เป็นนโยบายที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 3 ในตัวอย่างนี้นโยบายชื่อ Public Events Allowed

9. คลิก Apply เพื่อบันทึกการตั้งค่า

แหล่งอ้างอิง
Meetings, webinars, and live events

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather