ปัญหา Office 365 Error Code 80090016

โพสต์นี้มีประสบการณ์การแก้ปัญหา Office 365 เกิดข้อผิดพลาด Error Code 80090016 เมื่อพยายามทำการเปิดใช้งาน (Activate) โปรแกรม Word 365 หรือ Excel 365 หรือ PowerPoint 365) มาฝาก

ปัญหา Office 365 เกิด Error Code 80090016

เมื่อพยายามทำการเปิดใช้งาน Office 365 โดยลงชื่อ (Sign in) เข้าโปรแกรม Word 365 หรือ Excel 365 หรือ PowerPoint 365 ด้วยบัญชี Office 365 ของสถานศึกษา จะเปิดใช้งานไม่สำเร็จโดยได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ดังนี้

Something went wrong
Your computer’s Trusted Platform Module has malfunctioned. If this error persists, contact your system administrator with the error code 80090016.
More information: https://www.microsoft.com/wamerrors

โดยมีรายละเอียดปัญหาเพิ่มเติม ดังนี้

Additional problem information
Error code: 80090016
Correlation ID: [เลขฐาน 16]
Timestamp: [เวลาที่เกิดปัญหา]
More information: https://www.microsoft.com/wamerrors
Sever message: Keyset does not exist

สาเหตุ

จากข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ได้รับ สาเหตุของปัญหาน่าจะเกิดจากการทำงานผิดปกติของ Trusted Platform Module (TPM)

การแก้ปัญหา Office 365 เกิด Error Code 80090016

จากประสบการณ์การแก้ปัญหา Office 365 เกิด Error Code 80090016 วิธีที่ทำแล้วแก้ปัญหาได้มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิก Start จากนั้นคลิก Settings
2. บนหน้า Settings คลิก Account จากนั้นคลิก Access work or school แล้วทำการยกเลิกการเชื่อมต่อ ( Disconnect) บัญชีทั้งหมด
3. ทำการเปิด Trusted Platform Module Management (TMP.MSC) ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Run as administrators)
4. ในคอลัมน์ Action ของหน้าต่าง TPM Management ให้คลิก Clear TPM
5. บนหน้า Manage the TPM security hardware คลิก Restart
6. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานให้ทำการลงชื่อเข้าโปรแกรม Word 365 (หรือ Excel 365 หรือ PowerPoint 365) แล้วทำการเปิดใช้งาน หากไม่มีอะไรผิดพลาดจำสามารถเปิดใช้งานได้สำเร็จ

ประวัติการเผยแพร่บทความ
28 กันยายน 2565 : เผยแพร่ครั้งแรก

อ้างอิง
Microsoft

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather