วิธีอ่าน QR Code บน Windows 11

0

โพสต์นี้มีเคล็ดลับวิธีการอ่าน QR Code บน Windows 11 โดยใช้ Add-on ของ EDGE มาฝากครับ

QR Code เป็นเครื่องมือที่ใช้แปลง URL ซึ่งใช้งานไม่สะดวกให้เป็นรูปภาพที่สามารถสแกนอ่านได้จากสมาร์โฟนหรือแท็บเล็ต โดยปัจจุบัน QR Code ถูกนำมาใช้ในการทำงานมากขึ้น เช่น การสำรวจความคิดเห็นหรือความพีงพอใจ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม หรือการตอบยืนยันเข้าประชุม เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว ผู้ใช้ Windows 11 ที่ได้รับ QR Code ในรูปแบบไฟล์เอกสาร PDF จะต้องใช้สมาร์โฟนหรือแท็บเล็ตช่วยในการอ่าน QR Code แต่ถ้าหากไม่สะดวกที่จะใช้สมาร์โฟนหรือแท็บเล็ต ผู้ใช้ Windows 11 สามารถใช้ Add-on ของ EDGE เพื่อแก้ไขปัญหาได้เช่นกัน

ทำการติดตั้ง QR Code Reader บน EDGE

1. เปิด EDGE จากนั้นคลิกเมนู Settings and more (…) แล้วเลือก Extensions

2. คลิก Manage extensions จากนั้นคลิก QR Code Reader

ทำการสแกน QR Code ด้วย QR Code Reader บน EDGE

1. เปิด EDGE ไฟล์ PDF ที่มี QR Code ที่ต้องการสแกนด้วย EDGE จากนั้นคลิกเมนู Settings and more (…) แล้วเลือก Web Capture
*สามารถใช้ Snipping tool แคป QR Code ได้เช่นกัน

2. ทำการแคป QR Code Reader บนหน้าจอและทำการบันทึกไฟล์ (นามสกุล .jpg) ลงเครื่อง โดยค่าดีฟอลท์จะบันทึกลงในโฟลเดอร์ Downloads

**หากได้รับ QR Code ในรูปแบบไฟล์รูปภาพสามารถบันทึกลงเครื่องได้เลย

3. เปิด QR Code Reader จากนั้นเลือก Local image

4. เลือกรูป QR Code ที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 จากนั้นคลิก Open เพื่อทำการสแกน QR Code

5. บนหน้า Results ของ QR Code Reader คลิกลิงก์ที่ได้จากการสแกน QR Code เพื่อเปิดเว็บไซต์

รีวิว QR Code Reader

QR Code Reader ของ EDGE ช่วยให้ผู้ใช้ Windows 11 สามารถอ่าน QR Code จากเอกสารที่เป็นกระดาษและที่เก็บเป็นไฟล์ PDF อยู่บนเครื่องได้ โดยที่มี ข้อดี และ ข้อสังเกต ดังนี้

ข้อดี
1. มีการบันทึกประวัติการสแกน QR Code ทำให้สามารถเรียกใช้งานเว็บไซต์ได้โดยไม่ต้องทำการสแกนใหม่

ข้อสังเกต
1. ไม่รองรับการสแกน QR Code แบบ On Screen ทำให้ต้องแคปเป็นรูป หรือดาวน์โหลดไฟล์ QR Code ลงเครื่องก่อนจึงสามรถทำการสแกนได้

ประวัติการเผยแพร่บทความ
31 พฤษภาคม 2566 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.