วิธีลบประวัติการใช้งาน  EDGE Chrome และ Firefox ออกแบบหมดจด

0

การ Clear browsing data เป็นการลบประวัติการใช้งาน browser อย่างไรก็ตาม มีผู้ใช้จำนวนไม่น้อยที่ยังไม่รู้ว่าหากทำตามลบแบบดีฟอลท์นั้นไม่ได้ลบข้อมูลทุกอย่าง โดยมีข้อมูลบางอย่างยังคงเหลือ เช่น Password, Site permissions เป็นต้น โพสต์นี้จึงขอแนะนำวิธีการลบประวัติการใช้งาน EDGE, Chrome และ Firefox ให้ข้อมูลหายหมดจด ให้ได้รทาบกันครับ

การลบประวัติการใช้งาน browser ให้ข้อมูลหายหมดจด

EDGE
วิธีการลบประวัติการใช้งาน EDGE มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Settings and more (…) แล้วเลือก Settings

2. บนหน้า Settings คลิกเมนู Privacy, search and serviecs

3. ในหัวข้อ Clear browsing data คลิก Choose what to clear ที่อยู่ด้านขวาของ Clear browsing data now

4. บนหน้า Clear browsing data ให้เลือก Time range เป็น All time จากนั้นเลือกข้อมูลที่ต้องการลบออกจากเครื่อง

Browsing history = ประวัติการท่องอินเทอร์เน็ต
Download history = ประวัติการดาวน์โหลด
Cookies and other site data = คุกกี้และขอมูลอื่นของเว็บไซต์
Cache images and files = แคชรูปภาพและไฟล์
Passwords = รหัสผ่านที่บันทึกไว้
Autofill form data (includes forms and cards) = ข้อมูลแบบฟอร์มที่ป้อนอัตโนมัติ

5. เสร็จแล้วคลิก Clear now

ข้อต้องระวัง:
หากทำการ sign in เข้า EDGE ให้ทำการ sign out ก่อน เนื่องจากการลบข้อมูลจะทำบนทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีที่กำลัง sign in

Chrome
วิธีการลบประวัติการใช้งาน Chrome มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Customize and controlGoogle Chrome (:) แล้วเลือก Settings

2. บนหน้า Settings คลิกเมนู Privacy and security

3. ในหัวข้อ Privacy and security คลิก Clear browsing data

4. บนหน้า Clear browsing data คลิกแท็บ Advanced จากนั้นให้เลือก Time range เป็น All time แล้วเลือกข้อมูลที่ต้องการลบออกจากเครื่อง

Browsing history = ประวัติการท่องอินเทอร์เน็ต
Download history = ประวัติการดาวน์โหลด
Cookies and other site data = คุกกี้และขอมูลอื่นของเว็บไซต์
Cache images and files = แคชรูปภาพและไฟล์
Passwords and other sign-in data = รหัสผ่านและข้อมูลการ sign-in ที่บันทึกไว้
Autofill form data = ข้อมูลแบบฟอร์มที่ป้อนอัตโนมัติ
Site settings = ข้อมูลการตั้งค่าไซต์
Hosted app data = ข้อมูลแอปที่โฮสต์

5. เสร็จแล้วคลิก Clear data

ข้อต้องระวัง:
หากทำการ sign in เข้า Chrome ให้ทำการ sign out ก่อน เนื่องจากการลบข้อมูลจะทำบนทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีที่กำลัง sign in

Firefox
วิธีการลบประวัติการใช้งาน Firefox มีขั้นตอนดังนี้

1. คลิกเมนู Open application menu (=) แล้วเลือก Settings

2. บนหน้า Settings คลิกเมนู Privacy & Security

3. ในหัวข้อ History คลิก Clear history

4. บนหน้า Clear recent data ให้เลือก Time range to clear เป็น Everythings แล้วเลือกข้อมูลที่ต้องการลบออกจากเครื่อง

Browsing and download history = ประวัติการท่องอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลด
Active login = รหัสผ่านและข้อมูลการ login ที่บันทึกไว้
Form & search history = ประวัติการกรอกแบบฟอร์มและการค้นหา
Cookies = คุกกี้ของเว็บไซต์
Cache = แคชรูปภาพและไฟล์
Site settings = ข้อมูลการตั้งค่าไซต์
Offline website data = ข้อมูลออฟไลน์เว็บไซต์

5. เสร็จแล้วคลิก Clear Now

ข้อต้องระวัง:
หากทำการ sign in เข้า Firefox ให้ทำการ sign out ก่อน เนื่องจากการลบข้อมูลจะทำบนทุกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับบัญชีที่กำลัง sign in

ประวัติการเผยแพร่บทความ
17 มิถุนายน 2566 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.