วิธีแก้ปัญหาไม่มี “New Word Document” เมื่อคลิกขวา

0

ปกติเมื่อคลิกขวาพื้นที่ว่างใน File Explorer ของ Windows 11 จะมีเมนู New ให้เลือกสร้าง Folder และไฟล์ต่าง ๆ เช่น Word, PowerPoint, Excel เป็นต้น ได้สะดวกรวดเร็ว แต่บนคอมพิวเตอร์บางเครื่องอาจไม่มีเมนูให้เลือกสร้างไฟล์เอกสาร ซึ่งโพสต์นี้จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาฝากเพื่อนำไปประยุกต์ใช้กันต่อไปครับ

วิธีการเพิ่ม “New Word Document” ในเมนูคลิกขวาของ File Explorer

ถ้าหากคลิกขวาพื้นที่ว่างใน File Explorer แล้วไม่มี “New Word Document” ให้เลือก สามารถแก้ไขปัญหาได้ดังนี้

ข้อควรระวัง
การแก้ไข Registry ผิดพลาดอาจทำให้ Windows เสียหายได้ ดังนั้นให้ทำการแก้ไขด้วยความระมัดระวังและควรทำการสำรอง Registry และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนลงมือแก้ไข เพื่อใช้เรียกคืน Registry ได้ในกรณีเกิดข้อผิดพลาด

Note: ปิดโปรแกรม Office ทั้งหมดก่อนดำเนินการ

1. ไซน์อินเข้า Windows ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ จากนั้นเปิดโปรแกรม Registry Editor โดยกดปุ่ม Windows + R

2. พิมพ์ regedit.exe ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter (คลิก Yes บนหน้า User Account Control ถ้ามี)

3. ในหน้าต่าง Registry Editor ให้คลิกเลือก Key ชื่อ HKEY_CLASSES_ROOT\.docx จากนั้นคลิก > เพื่อแสดง Key ที่อยู่ภายใต้ .docx

4. คลิก key ชื่อ Word.Document.12 (อาจเป็นชื่ออื่น เช่น Word.Document.16) จากนั้นคลิก > เพื่อแสดง Key ที่อยู่ภายใต้ Word.Document.12

5. คลิก key ชื่อ ShellNew จากนั้นตรวจสอบ key ชื่อ FileName (Type: REGSZ) ซึ่งปกติค่า (Data) ที่ถูกต้องจะมีลักษณะดังนี้ C:\Program Files\Microsoft Office\Root\VFS\Windows\ShellNew\word.docx

6. กลับออกไปยัง HKEY_CLASSES_ROOT\.docx จากนั้นดับเบิลคลิก key ชื่อ (Default) แล้วกรอกข้อมูลช่อง Value data เป็น Word.Document.12 (หรือชื่ออื่นตามหน้างานจริง) เสร็จแล้วคลิก OK


7. ปิดหน้าต่าง Registry Editor และทำการรีสตาร์ท Windows เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

Note: สำหรับโปรแกรม Office ตัวอื่น เช่น PowerPoint, Excel และ ฯลฯ สามารถแก้ไขได้โดยใช้วิธีการเดียวกันนี้

ผลการทำงาน

หลังจากทำการแก้ไข Registry ตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้ว จะมีเมู New Word Document ให้เลือกเมื่อ Right click ใน File Explorer

 

ประวัติการเผยแพร่บทความ
14 ธันวาคม 2566 : เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.