Browsing: How-to

How-to Microsoft Office 365
วิธีตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ Microsoft 365 Outlook Mailbox

ผู้ใช้ Microsoft 365 แผน A1 สำหรับสถานศึกษาจะได้รับกล่องจดหมาย (Mailbox ) ของ Outlook พื้นที่ขนาด 50 GB โดยโพสต์นี้จะสาธิตวิธีการตรวจสอบพื้นที่กล่องจดหมาย Microsoft 365 Outlook ในแบบเว็บครับ

Android Android OS
วิธีดูรายชื่อ Apps ที่เคยติดตั้งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์

บนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จะมีการเก็บประวัติการติดตั้งแอป (Apps) จาก Play Store ไว้ แล้วถ้าหากเราต้องการดูรายชื่อแอปที่เคยทำการติดตั้งต้องทำอย่างไร? โพสต์นี้มีวิธีการทำมาฝากครับ

How-to Microsoft Office 365
ปัญหา Office 365 Error Code 80090016

โพสต์นี้มีประสบการณ์การแก้ปัญหา Office 365 เกิดข้อผิดพลาด Error Code 80090016 เมื่อพยายามทำการเปิดใช้งาน (Activate) โปรแกรม Word 365 หรือ Excel 365 หรือ PowerPoint 365) มาฝาก

How-to
การย้ายตำแหน่ง Windows 11 Taskbar ไปอยู่ด้านซ้ายมือ

Windows 11 มีความเปลี่ยนแปลงทางด้าน User Interface (UI) ไปจาก Windows 10 มากมายหลายจุด รวมถึง Taskbar ซึ่งได้ถูกย้ายตำแหน่งจากซ้ายมือที่คุ้นเคยไปอยู่กึ่งกลางของหน้าจอ ความเปลี่ยนแปลงนี้มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มหลังสามารถทำการย้ายตำแหน่ง Taskbar ไปอยู่ด้านซ้ายมือแบบที่คุ้นเคยได้ตามขั้นตอนที่นำมาฝากในโพสต์นี้ครับ

How-to Microsoft Office 365
วิธีแก้ปัญหา Word 365 สลับภาษาโดยอัตโนมัติ

โพสต์นี้มีเคล็ดลับวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งที่สร้างความรำคาญเล็ก ๆ ให้กับผู้ใช้โปรแกรม Word 365 (ใช้ได้กับ Excel, PowerPoint, Outlook 365/2019/2021) คือปัญหาการสลับภาษาโดยอัตโนมัติ มาฝากครับ

How-to
การแก้ไขหรือลบ Private Comment ใน Google Classroom

ในการใช้งาน Google Classroom จัดการเรียนการสอนนั้น ครู (Teacher) สามารถสื่อสารกับนักเรียน (Student) ได้โดยการส่งข้อความแบบส่วนตัว (Private comment) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ เช่น ได้รับการบ้านที่นักเรียนส่งแล้ว หรือ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจการบ้าน เป็นต้น แล้วถ้าครูส่งข้อความแบบส่วนตัวผิด…

How-to
วิธีเปิดให้ทุกคน (Public) เข้าชม Live Event ใน Microsoft Teams

โพสต์นี้มีวิธีการตั้งค่า Live Event ใน Microsoft Teams เพื่อเปิดให้ทุกคน (Public) เข้าชมการแพร่ภาพวิดีโอและเนื้อหาการประชุมหรือการสัมมนา มาฝากครับ

How-to Microsoft Office 365
Sign in เข้า OneDrive แล้วขึ้น error code 135011

โพสต์นี้แสดงวิธีการแก้ไขปัญหา ผู้ใช้ Microsoft 365 ไม่สามารถทำการ Sign in เข้าแอป OneDrive บน Windows โดยจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 135011 มาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อ่านที่เป็นผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 (หรือ Office 365) ครับ

How-to
แก้ปัญหา Microsoft Teams บน Windows 10 ทำงานช้า

Microsoft Teams คือฮับสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมบนแพลตฟอร์ม Microsoft 365 (ชื่อเดิมคือ Office 365) ด้วยฟีเจอร์ที่รองรับทั้งการติดต่อสื่อสาร การประชุม การมอบหมายและติดตามงาน การสอบและการตัดเกรด ทำให้มันสามารถใช้ในการประชุมและการเรียนแบบออนไลน์ สำหรับโพสต์นี้มีเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Teams บน Windows 10 มาฝากผู้อ่านครับ

How-to Windows 10
วิธีรีเซ็ต Screenshot counter บน Windows 10

โพสต์นี้เป็นวิธีการรีเซ็ตค่า Screenshot counter บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 10 (สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ Windows 7-11) ซึ่งนำมาบันทึกไว้เพื่อกันลืมและแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางกับผู้อ่าน ครับ

How-to OneDrive
การตั้งค่า OneDrive retention

เมื่อผู้ดูแลระบบทำการลบผู้ใช้บน Microsoft 365 admin center ผู้ใช้คนดังกล่าวจะไม่ได้ถูกลบออกจากระบบโดยสิ้นเชิง แต่บัญชีผู้ใช้และข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เก็บไว้บน OneDrive จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งในช่วง 30 วันนี้จะสามารถกู้คือ (Restore) ข้อมูลที่ผู้ใช้ที่ถูกลบเก็บไว้บน OneDrive ได้…

How-to OneDrive
การตั้งค่า Default Storage limit ของ OneDrive (ปี 2022)

โพสต์นี้แสดงวิธีการตั้งค่า Default Storage limit ซึ่งเป็นค่าพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุดที่ให้แก่ผู้ใช้ OneDrive บน Office 365 โดยใช้ SharePoint admin center ซึ่งไมโครซอฟท์ได้รวมหน้า OneDrive Admin Center เข้ากับ SharePoint admin…

1 2 3 35