Browsing: How-to

How-to Microsoft Office 365
วิธีตรวจสอบการใช้งานพื้นที่ Microsoft 365 Outlook Mailbox

ผู้ใช้ Microsoft 365 แผน A1 สำหรับสถานศึกษาจะได้รับกล่องจดหมาย (Mailbox ) ของ Outlook พื้นที่ขนาด 50 GB โดยโพสต์นี้จะสาธิตวิธีการตรวจสอบพื้นที่กล่องจดหมาย Microsoft 365 Outlook ในแบบเว็บครับ

Android Android OS
วิธีดูรายชื่อ Apps ที่เคยติดตั้งบนอุปกรณ์แอนดรอยด์

บนอุปกรณ์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์จะมีการเก็บประวัติการติดตั้งแอป (Apps) จาก Play Store ไว้ แล้วถ้าหากเราต้องการดูรายชื่อแอปที่เคยทำการติดตั้งต้องทำอย่างไร? โพสต์นี้มีวิธีการทำมาฝากครับ

How-to Microsoft Office 365
ปัญหา Office 365 Error Code 80090016

โพสต์นี้มีประสบการณ์การแก้ปัญหา Office 365 เกิดข้อผิดพลาด Error Code 80090016 เมื่อพยายามทำการเปิดใช้งาน (Activate) โปรแกรม Word 365 หรือ Excel 365 หรือ PowerPoint 365) มาฝาก

How-to
การย้ายตำแหน่ง Windows 11 Taskbar ไปอยู่ด้านซ้ายมือ

Windows 11 มีความเปลี่ยนแปลงทางด้าน User Interface (UI) ไปจาก Windows 10 มากมายหลายจุด รวมถึง Taskbar ซึ่งได้ถูกย้ายตำแหน่งจากซ้ายมือที่คุ้นเคยไปอยู่กึ่งกลางของหน้าจอ ความเปลี่ยนแปลงนี้มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบ สำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มหลังสามารถทำการย้ายตำแหน่ง Taskbar ไปอยู่ด้านซ้ายมือแบบที่คุ้นเคยได้ตามขั้นตอนที่นำมาฝากในโพสต์นี้ครับ

How-to Microsoft Office 365
วิธีแก้ปัญหา Word 365 สลับภาษาโดยอัตโนมัติ

โพสต์นี้มีเคล็ดลับวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งที่สร้างความรำคาญเล็ก ๆ ให้กับผู้ใช้โปรแกรม Word 365 (ใช้ได้กับ Excel, PowerPoint, Outlook 365/2019/2021) คือปัญหาการสลับภาษาโดยอัตโนมัติ มาฝากครับ

How-to
การแก้ไขหรือลบ Private Comment ใน Google Classroom

ในการใช้งาน Google Classroom จัดการเรียนการสอนนั้น ครู (Teacher) สามารถสื่อสารกับนักเรียน (Student) ได้โดยการส่งข้อความแบบส่วนตัว (Private comment) เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ให้นักเรียนทราบ เช่น ได้รับการบ้านที่นักเรียนส่งแล้ว หรือ แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจการบ้าน เป็นต้น แล้วถ้าครูส่งข้อความแบบส่วนตัวผิด…

How-to
วิธีเปิดให้ทุกคน (Public) เข้าชม Live Event ใน Microsoft Teams

โพสต์นี้มีวิธีการตั้งค่า Live Event ใน Microsoft Teams เพื่อเปิดให้ทุกคน (Public) เข้าชมการแพร่ภาพวิดีโอและเนื้อหาการประชุมหรือการสัมมนา มาฝากครับ

How-to Microsoft Office 365
Sign in เข้า OneDrive แล้วขึ้น error code 135011

โพสต์นี้แสดงวิธีการแก้ไขปัญหา ผู้ใช้ Microsoft 365 ไม่สามารถทำการ Sign in เข้าแอป OneDrive บน Windows โดยจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 135011 มาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้อ่านที่เป็นผู้ดูแลระบบ Microsoft 365 (หรือ Office 365) ครับ

How-to
แก้ปัญหา Microsoft Teams บน Windows 10 ทำงานช้า

Microsoft Teams คือฮับสำหรับการทำงานร่วมกันของทีมบนแพลตฟอร์ม Microsoft 365 (ชื่อเดิมคือ Office 365) ด้วยฟีเจอร์ที่รองรับทั้งการติดต่อสื่อสาร การประชุม การมอบหมายและติดตามงาน การสอบและการตัดเกรด ทำให้มันสามารถใช้ในการประชุมและการเรียนแบบออนไลน์ สำหรับโพสต์นี้มีเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน Teams บน Windows 10 มาฝากผู้อ่านครับ

How-to Windows 10
วิธีรีเซ็ต Screenshot counter บน Windows 10

โพสต์นี้เป็นวิธีการรีเซ็ตค่า Screenshot counter บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 10 (สามารถประยุกต์ใช้ได้กับ Windows 7-11) ซึ่งนำมาบันทึกไว้เพื่อกันลืมและแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางกับผู้อ่าน ครับ

How-to OneDrive
การตั้งค่า OneDrive retention

เมื่อผู้ดูแลระบบทำการลบผู้ใช้บน Microsoft 365 admin center ผู้ใช้คนดังกล่าวจะไม่ได้ถูกลบออกจากระบบโดยสิ้นเชิง แต่บัญชีผู้ใช้และข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลที่เก็บไว้บน OneDrive จะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 30 วัน ซึ่งในช่วง 30 วันนี้จะสามารถกู้คือ (Restore) ข้อมูลที่ผู้ใช้ที่ถูกลบเก็บไว้บน OneDrive ได้…

How-to OneDrive
การตั้งค่า Default Storage limit ของ OneDrive (ปี 2022)

โพสต์นี้แสดงวิธีการตั้งค่า Default Storage limit ซึ่งเป็นค่าพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุดที่ให้แก่ผู้ใช้ OneDrive บน Office 365 โดยใช้ SharePoint admin center ซึ่งไมโครซอฟท์ได้รวมหน้า OneDrive Admin Center เข้ากับ SharePoint admin…

Android OneDrive
การ Restore ไฟล์ที่ถูกลบบน OneDrive

โพสต์นี้มีวิธีและขั้นตอนการกู้คืน (Restore) ไฟล์ที่เก็บไว้บน OneDrive ที่ถูกลบโดยไม่ตั้งใจมาฝาก โดยครอบคลุมทั้งลักษณะการใช้งานผ่านเว็บไซต์และแบบแอปสำหรับ Windows และแอนดรอยด์ ครับ

1 2 3 35