Browsing: Windows Server

Windows Server

Windows Server Windows Server Update Services

แนะนำ Windows Server Update Services (WSUS)

ผมเคยโพสต์บทความเกี่ยวข้องกับ Windows Server Update Service (WSUS) ไปหลายเรื่องแต่ยังไม่ได้แนะนำ WSUS อย่างป็นทางการ ดังนั้นจึงตั้งใจว่าจะเขียนเรื่อง…

How-to Hyper-V

เกิดข้อผิดพลาด 0xc0000185 เมื่อติดตั้ง Windows Server 2012 R2 บน Hyper-V Virtual Machine

สวัสดีครับ วันนี้มีประสบการณ์การแก้ปัญหา เกิดข้อผิดพลาด 0xc0000185 และการทำงานค้างที่ 9% เมื่อทำการติดตั้งระบบปฏิบัติการเกสต์บนคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) บนระบบ…

How-to Windows Server 2012 R2

การติดตั้ง Volume Activation Services บน Windows Server 2012 R2 เพื่อทำ KMS Host สำหรับใช้แอคติเวต Windows 10

ผมมีเครื่องพีซีระบบ Windows อยู่ในความดูแลมากกว่า 100 เครื่องกระจายอยู่ใน 5 อาคาร และยังต้องติดตั้ง Windows ใหม่ค่อนข้างบ่อยจากเหตุผลต่างๆ…