Windows Windows 10 Insider Preview

Windows 10 Preview Build 18334 (19H1)

0

(9 กุมภาพันธ์ 2562) ไมโครซอฟท์ออก Windows 10 Preview Build 18334 บิลด์นี้เน้นการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทำงานทั่วไป…

Download Mozilla Firefox

Firefox 65 ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวง่ายขึ้น

0

Firefox 65 เป็นการออกเวอร์ชันแรกของปี 2562 ในเวอร์ชันนี้มีการปรับปรุงสำคัญ (เวอร์ชันเดสก์ท็อป) ในด้านการรักษาความเป็นส่วนตัว (Privacy) ในการท่องอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้ โดยมีการปรับปรุงการตั้งค่ามีความยืดหยุ่นมากขึ้น

How-to Windows 10 Insider Preview

วิธีเข้าร่วม Windows Insider Program [2019]

0

การเข้าร่วม Windows Insider Program ทำให้ผู้ใช้ Windows 10 ได้ใช้งานคุณสมบัติใหม่ก่อนผู้ใช้ทั่วไป โดยผมเคยแนะนำวิธีการเข้าร่วมโปรแกรมดังกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ (อ่านที่นี่)…

1 8 9 10 11 12 106