Browsing: Apps

Review

Windows 8.1 Windows Store [Review]

สวัสดีครับ วันนี้ผมขอทำตัวเป็นมัคคุเทศก์พาทัวร์ Windows Store ร้านขายแอปของไมโครซอฟท์ที่ผู้ใช้ Windows 8/8.1 สามารถเข้าไปช็อปปิ้งซื้อหาแอปหรือติดตั้งแอปฟรีซึ่งในขณะที่เขียนเรื่องนี้ (3 เมษายน…