Browsing: Tutorials

How-to Windows 10

การจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออนบน Windows 10

0

บน Windows 10 สามารถกำหนดหรือจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออน (Logon Hours) ได้เช่นเดียวกับบนระบบ Active Directory ซึ่งบทความนี้จะแสดงขั้นตอนการทำให้ได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไปครับ

How-to Windows 10

การตั้งวัน Account Expiration บน Windows 10

0

บน Windows 10 สามารถกำหนดวันหมดอายุบัญชี (Account expiration) ผู้ใช้ได้เช่นเดียวกับบนระบบ Active Directory ซึ่งบทความนี้จะแสดงขั้นตอนการทำให้ได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไปครับ

How-to Microsoft Office 365

การปลดบล็อคผู้ใช้ Office 365 ที่ถูกบล็อคจากการส่งสแปมอีเมล

0

ถ้าหากผู้ใช้ Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษาทำการส่งอีเมลถึงผู้รับมากกว่า 99 คน/ฉบับ/ครั้ง ระบบจะไม่ทำการส่งอีเมลดังกล่าวเนื่องจากเข้าข่ายสแปมอีเมล และระบบยังบล็อคผู้ใช้ที่ทำการส่งอีเมลดังกล่าวไม่ให้ส่งอีเมลอีกต่อไป ในสถานการณ์เช่นนี้ ถ้าอีเมลที่ทำการส่งเป็นสแปมเมลจริงก็ไม่มีผลกระทบอะไร…

How-to Windows 10

แสดงเงื่อนไขการใช้บริการบนหน้าจอ Sign in ของ Windows 10

0

เรื่องที่นำมาแนะนำวันนี้ เป็นวิธีการแสดงข้อความบนหน้าจอลงชื่อเข้า (Sign in) ของ Windows 10 เพื่อเป็นการแจ้งข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการ หรือข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบครับ

How-to

เปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนบัญชีกูเกิล (อัปเดต 2019)

0

ปัจจุบันการลงชื่อเข้าระบบต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล ธนาคารออนไลน์ โดยการใช้รหัสผ่าน (Password) เพียงอย่างเดียวนั้นไม่มีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว เนื่องจากรหัสผ่านมีโอกาสหลุดหรือรั่วออกสู่อินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างง่าย…

How-to Microsoft Office 2019

ติดตั้ง Office 2019 ด้วย Click to Run

0

ใครพยายามหาดาวน์โหลดไฟล์อิมเมจไอเอสโอของ Office 2019 บนเว็บไซต์ VLSC คงต้องผิดหวัง เนื่องจาก ไมโครซอฟท์ได้เปลี่ยนวิธีการติดตั้ง Office 2019…

How-to Remote Desktop Client

เปิดใช้ Remote Desktop บน Windows 10 ด้วย Settings

0

Remote Desktop เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสามารถเข้าถึงเครื่องพีซี Windows จากระยะไกลผ่านระบบเครือข่ายได้ อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้จะไม่ได้ถูกเปิดใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น (Default) การเปิดใช้ Remote…

How-to Windows 10

Windows 10 ทำงานช้าหลังติดตั้ง AutoCAD 2018

0

ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 10 ทำงานช้าลงอย่างมาก ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากทำการติดตั้งโปรแกรม AutoCAD 2018 มาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานเมื่อประสบปัยหาในลักษณะดังกล่าวนี้ครับ

1 2 3 14