Browsing: Tutorials

How-to Hyper-V Server

เพิ่ม Memory ให้ Virtual Machine บน Hyper-V ด้วย PowerShell

สำหรับการใช้ Virtual Machine (VM) นั้นบางครั้งจำเป็นทำการปรับแต่งการตั้งค่า (reconfigure) เพื่อเพิ่มสมรรถนะหรือประสิทธิภาพการทำงานให้กับ VM สำหรับโพสต์นี้ผมจึงขอแนะนำวิธีการเพิ่มหน่วยความจำ (Memory)…

How-to Windows 10

แอป Microsoft Store บน Windows 10 ค้างที่สถานะ Downloading

สำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ Windows 10 ที่ประสบปัญหาแอป Microsoft Store ค้างที่สถานะ Downloading ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถติดตั้งแอปเพิ่ม หรือไม่สามารถทำการอัปเดตแอปที่ติดตั้งอยู่บนเครื่องได้…

How-to Windows 10

การสร้าง Shortcut สำหรับ Store app ให้ All Users บน Windows 10

โพสน์นี่มีทริควิธีการติดตั้ง Store app บน Windows 10 ให้ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้งานแอปดังกล่าวได้ มาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้งานกันต่อไปครับ

How-to Windows 10

การจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออนบน Windows 10

บน Windows 10 สามารถกำหนดหรือจำกัดเวลาที่อนุญาตให้ผู้ใช้ล็อกออน (Logon Hours) ได้เช่นเดียวกับบนระบบ Active Directory ซึ่งบทความนี้จะแสดงขั้นตอนการทำให้ได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไปครับ

How-to Windows 10

การตั้งวัน Account Expiration บน Windows 10

บน Windows 10 สามารถกำหนดวันหมดอายุบัญชี (Account expiration) ผู้ใช้ได้เช่นเดียวกับบนระบบ Active Directory ซึ่งบทความนี้จะแสดงขั้นตอนการทำให้ได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้ต่อไปครับ

How-to Microsoft Office 365

การปลดบล็อคผู้ใช้ Office 365 ที่ถูกบล็อคจากการส่งสแปมอีเมล

ถ้าหากผู้ใช้ Office 365 ของที่ทำงานหรือสถานศึกษาทำการส่งอีเมลถึงผู้รับมากกว่า 99 คน/ฉบับ/ครั้ง ระบบจะไม่ทำการส่งอีเมลดังกล่าวเนื่องจากเข้าข่ายสแปมอีเมล และระบบยังบล็อคผู้ใช้ที่ทำการส่งอีเมลดังกล่าวไม่ให้ส่งอีเมลอีกต่อไป ในสถานการณ์เช่นนี้ ถ้าอีเมลที่ทำการส่งเป็นสแปมอีเมลจริงก็ไม่มีผลกระทบอะไร…

How-to Windows 10

แสดงเงื่อนไขการใช้บริการบนหน้าจอ Sign in ของ Windows 10

เรื่องที่นำมาแนะนำวันนี้ เป็นวิธีการแสดงข้อความบนหน้าจอลงชื่อเข้า (Sign in) ของ Windows 10 เพื่อเป็นการแจ้งข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการ หรือข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบครับ

How-to

เปิดใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนบัญชีกูเกิล (อัปเดต 2019)

ปัจจุบันการลงชื่อเข้าระบบต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต เช่น อีเมล ธนาคารออนไลน์ โดยการใช้รหัสผ่าน (Password) เพียงอย่างเดียวนั้นไม่มีความปลอดภัยเพียงพอแล้ว เนื่องจากรหัสผ่านมีโอกาสหลุดหรือรั่วออกสู่อินเทอร์เน็ตได้ค่อนข้างง่าย…

1 2 3 14