แสดงเงื่อนไขการใช้บริการบนหน้าจอ Sign in ของ Windows 10

0

เรื่องที่นำมาแนะนำวันนี้ เป็นวิธีการแสดงข้อความบนหน้าจอลงชื่อเข้า (Sign in) ของ Windows 10 เพื่อเป็นการแจ้งข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการ หรือข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบครับ

ข้อมูลระบบ

ใบทความนี้อ้างอิง Windows 10 Pro เวอร์ชัน 1903 (19H1) 64-บิต และลงชื่อเข้า Windows ด้วยบัญชีที่เป็นผู้ดูแลระบบ (Local Administrators)

การแสดงเงื่อนไขการใช้บริการบนหน้าจอ Sign in ของ Windows 10

กรณีที่ต้องการแสดงข้อความ อย่างเช่น ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการบนหน้าจอลงชื่อเข้าของ Windows 10 สามารถทำได้ 2 ช่องทางด้วยกัน คือ การตั้งค่าผ่านทาง Security Option โดยใช้เครื่องมือแก้ไข Group Policy และการตั้งค่าผ่านทางรีจีสทรีย์โดยใช้โปรแกรม Registry Editor

วิธีที่ 1: ตั้งค่าผ่านทาง Security Option โดยใช้ Group Policy

การแสดงข้อความบนหน้าจอลงชื่อเข้าของ Windows 10 ผ่านทาง Security Option โดยใช้ Group Policy  มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิดโปรแกรม Group Policy Editor โดยกดแป้นพิมพ์ลัด Windows + R แล้วป้อน gpedit.msc (ตัวพิมพ์ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็กไม่มีผล) ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK

2. ในหน้าต่าง Local Group Policy Editor ให้เข้าไปยังโฟลเดอร์ Computer Configuration>Windows Settings>Local Policies>Security Option

3. ดับเบิลคลิก Interactive logon: Message title ในบานหน้าต่างด้านขวาแล้วตั้งค่าเป็น จากนั้นให้ทำการตั้งค่าเพิ่มเติมตามด้านล่าง เสร็จแล้วคลิก OK

4. ดับเบิลคลิก Interactive logon: Message text ในบานหน้าต่างด้านขวาแล้วตั้งค่าเป็น จากนั้นให้ทำการตั้งค่าเพิ่มเติมตามด้านล่าง เสร็จแล้วคลิก OK

5. ปิดโปรแกรม Group Policy Editor แล้วรีสตาร์ทระบบเพื่อให้การตั้งค่ามีผล

วิธีที่ 2: ตั้งค่าผ่านทาง Registry โดยใช้ Registry Editor

ข้อควรระวัง!

การแก้ไขรีจีสทรี่ผิดพลาดอาจทำให้ Windows เสียหายได้ ดังนั้นให้ทำการแก้ไขด้วยความระมัดระวังและควรทำการสำรองรีจีสทรี่และเก็บไว้ในที่ปลอดภัยก่อนลงมือแก้ไข เพื่อใช้เรียกคืนรีจิสทรี่ได้ในกรณีเกิดข้อผิดพลาด

การแสดงข้อความบนหน้าจอลงชื่อเข้าของ Windows 10 ผ่านทาง Registry โดยใช้ Registry Editor มีขั้นตอนดังนี้

1. ไซน์อินเข้า Windows 10 ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบ จากนั้นเปิดโปรแกรม Registry Editor โดยกดปุ่ม Windows + R จากนั้นพิมพ์ regedit.exe ในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK หรือกดปุ่ม Enter (คลิก Yes บนหน้า User Account Control)

2. บนหน้าต่าง Registry Editor ให้ท่องไปยัง HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System

3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกบริเวณพื้นชื่อว่างเลือก New > String Value โดยตั้งชื่อเป็น legalnoticecaption

4. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิกบริเวณพื้นชื่อว่างเลือก New > String Value โดยตั้งชื่อเป็น legalnoticetext

5. ดับเบิลคลิกคีย์ legalnoticecaption จากนั้นใส่ชื่อเรื่อง (Title) ของข้อความที่ต้องการแสดง เช่น ข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการ ในช่อง Value data เสร็จแล้วคลิก OK

6. ดับเบิลคลิกคีย์ legalnoticetext จากนั้นใส่ข้อความที่ต้องการแสดง ในช่อง Value data เสร็จแล้วคลิก OK

เมื่อทำขั้นตอนที่ 6 เสร็จจะได้รูปด้านล่าง

7. เสร็จแล้วปิดโปรแกรม Registry editor แล้วทำการรีสตาร์ทเครื่องพีซีเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผล

ผลการทำงาน

หลังจากทำการตั้งให้ Windows 10 แสดงข้อความบนหน้าจอลงชื่อเข้า ข้อความดังกล่าวจะแสดงบนหน้าจอลงชื่อเข้า โดยผู้ใช้จะต้องคลิก OK ก่อนจึงจะเข้าสู่หน้าลงชื่อเข้าระบบ

ประวัติการปรับปรุงบทความ
31 สิงหาคม 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.