เพิ่มพีซี Windows 10 Pro เข้า Azure Active Directory

0

มีวิธีการเพิ่มเครื่องพีซี Windows 10 Pro เวอร์ชัน 1903 เข้าร่วม Azure Active Directory (Azure AD) มาฝาก ซึ่งเป็นการอัปเดตเนื้อหาจากเรื่อง การเพิ่ม Windows 10 เวอร์ชัน 1607 เข้าร่วม Azure AD ให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากขั้นตอนในเวอร์ชัน 1903 เปลี่ยนแปลงไปจากเวอร์ชัน 1607 ในหลายจุด

เตรียมความพร้อม

ก่อนลงมือทำการเพิ่มเครื่องพีซี Windows 10 เวอร์ชัน 1903 เพื่อเข้าร่วม Azure AD ผู้ใช้จะต้องเตรียมความพร้อมดังนี้

  1. พีซี Windows 10 รุ่น Pro หรือ Enterprise ในที่นี้อ้างอิงเวอร์ชัน 1903 (19H1)
  2. บัญชี Office 365 (ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา)
  3. โทรศัพท์มือถือหรือแอป Microsoft Authenticator สำหรับใช้ตรวจสอบบัญชี Office 365 สามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store หรือ Play Store
  4. การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  5. ก่อนลงมือลงชื่อเข้าเครื่องพีซี Windows 10 ด้วยบัญชีผู้ดูแลระบบบนเครื่อง (Local administrator)

การเพิ่มพีซี Windows 10 เข้าร่วม Azure AD

การเพิ่มพีซี Windows 10 เวอร์ชัน 1903 เข้าร่วม Azure AD ยังคงแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ Join Azure AD และ Verify your identity & Set up a PIN เช่นเดียวกับในเวอร์ชัน 1607 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การเข้าร่วม Azure AD

การเพิ่มเครื่องพีซี Windows 10 Pro เวอร์ชัน 1903 เข้าร่วม Azure AD ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Windows Settings โดยคลิก Start จากนั้นคลิก Settings (หรือกดแป้นพิมพ์ลัด Windows + I)

2. บนหน้าต่าง Windows Settings คลิก Account จากนั้นคลิกหัวข้อ Access work or school

3. บนหน้า Access work or school ด้านขวาคลิก Connect

5. บนหน้าต่าง Set up a work or school account คลิก Join the device to Azure Active Directory ซึ่งในในหัวข้อ Alternate actions

6. บนหน้าต่าง Let’s get you signed in ให้กรอกบัญชี Office 365 (ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา) เสร็จแล้วคลิก Next

7. บนหน้า่ตาง Enter password ให้กรอกรหัสผ่านของบัญชี Office 365 ที่ใช้ในขั้นตอนที่ 6 เสร็จแล้วคลิก Sign in

8. บนหน้า Make sure this is your organization ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นคลิก Join

9. บนหน้า You’re all set! คลิก Done
.

หลังจากเข้าร่วม Azure AD เสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้หน้า Settings > Accounts > Access work or school ลักษณะดังรูปด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2: Verify your identity และ Set up a PIN

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการตรวจสอบตัวตนของบัญชี Office 365 และการตั้งค่าพินซึ่งจะทำเฉพาะในการเข้าร่วม Azure AD ครั้งแรกเท่านั้น ซึ่งมีขั้นตอนจะเหมือนกับ การเพิ่ม Windows 10 Version 1511 เข้า Azure AD

ผลการทำงาน

หลังจากข้าร่วม Azure AD เสร็จแล้ว จากนั้นสามารถลงชื่อเข้าเครื่องพีซี Windows 10 ด้วยบัญชี Office 365 (ของที่ทำงานหรือสถานศึกษา) โดยใช้รหัสผ่านหรือพินได้

ประวัติการปรับปรุงบทความ
3 กันยายน 2562: แก้ไขคำผิด
30 สิงหาคม 2562: เผยแพร่ครั้งแรก

Share This
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Share.

Comments are closed.